Provoz každé firmy je z organizačního hlediska velice náročný. Nemusí přitom jít jen o nadnárodní korporaci, i vedení malé firmy je organizačně složité a administrativa a komunikace zabere značné množství času.  Pro usnadnění firemních procesů a komunikace ve firmě byla vyvinuta řada sofistikovaných nástrojů, které výrazně snižují čas, který musí management věnovat administrativě a projektovému řízení a kterou stráví zaměstnanci komunikací.

Do kategorie prostředků k zefektivnění organizačních procesů ve firmě patří podnikové informační systémy (IS), které slouží ke sběru, zpracování a přenosu dat a informací, které jsou ve firmě podkladem pro plánování a řízení. Podnikové informační systémy jsou relativně náročné pro implementaci, jakmile se ale zavedou a začnou se využívat pro řízení podniku, tak uspoří velké množství kapacity a tím i nákladů.

Podnikové IS se často nesprávně označují také jako ERP systémy. Toto označení je zavádějící, ERP systémy jsou jedním z druhů podnikových IS a patří k jednomu z nejpoužívanějších informačních systémů vůbec, z tohoto důvodu pravděpodobně dochází k záměně označení IS za ERP systémy.

ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning, neboli podnikové plánování zdrojů. Termínem ERP systém označujeme software umožňující účetnictví, fakturaci, sledování a řízení výroby. Různé ERP systémy jdou stejně jako ostatní IS upravit na míru podle potřeb klienta.

Mezi další velice rozšířený podnikové informační systémy patří CRM systémy (Customer Relation Management). Systémy CRM jsou používány hlavně pro řízení vztahů se zákazníky. CRM systémy obsahují databázi současných klientů. Software pomáhá firmě predikovat potřeby zákazníků a podporuje komunikaci mezi firmou a zákazníkem.  Mezi další podnikové IS patří například HRM systém (řízení lidských zdrojů), APS (pokročilé plánování) nebo MES (výrobní řídicí systémy).

Alternativou k zavedeným CRM systémům je i podnikový software na míru, který přesně pokryje potřeby firmy.